Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kategorizace úloh pro rozvoj algoritmického myšlení u mladších žáků
Id projektuSGS13/PdF/2017-18
Hlavní řešitelRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je kategorizace úloh určených pro rozvoj algoritmického myšlení u mladších žáků základních škol (1. stupeň ZŠ). V rámci projektu bude proveden sběr úloh, cvičení, praktických činností apod. zadávaných žákům v jednotlivých předmětech, jejich kvantifikace a podrobná analýza. Záměrem projektu je dokumentovat, popsat a vysvětlit procesy postupného formování algoritmického myšlení u mladších žáků. Výstupem projektu by měla být metodika posuzování a kategorizace úloh z různých pohledů v oblasti algoritmizace a rozvoje algoritmického myšlení. V rámci projektu počítáme také se započetím evaluace navržené metodiky. Projekt souvisí s tématem disertační práce zapojeného doktoranda a s hlavní obornou činnosti zapojeného akademického pracovníka. Projekt je také v souladu s vědeckým zaměřením katedry, fakulty i univerzity, kterým je ?Výzkum v oblasti integrace ICT do výuky?.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.