Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Genomický profil aberantních buněk pacientů s mnohočetným myelomem ve stádiu minimální reziduální choroby
Id projektuSGS18/PřF/2017-2018
Hlavní řešitelMgr. Martina Zátopková
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMnohočetný myelom je závažné onkologické onemocnění imunitního systému spojené s abnormální tvorbou plasmatických buněk, které následně v nadměrném množství produkují aberantní monoklonální protein. Myelomové buňky jsou geneticky heterogenní. Po primární terapii, která zbaví pacienta většiny myelomových buněk, mohou některé z nich léčbě odolat, přetrvávat ve stádiu minimální reziduální choroby a následně vyvolat opětovný relaps. Pro kompletní eliminaci těchto zbytkových klonů je zásadní poznat jejich vlastnosti a najít mezi nimi ty znaky, na které bude možné zacílit léčbu. Redukce zbytkových klonů je spojena s poklesem genetické variability. Cílem tohoto projektu, je charakterizace exomových sekvencí buněk zbytkových klonů u pacientů s mnohočetným myelomem ve stádiu minimální reziduální choroby z hlediska jednonukleotidového polymorfismu a z něj odvozeného mutačního profilu. K tomuto účelu bude využito sekvenování nové generace s následnou bioinformatickou analýzou. Od každého pacienta použijeme dvojici vzorků ? aberantní plasmatické buňky, které jsou získávány sortováním z kostní dřeně pomocí fluorescenčně aktivované průtokové cytometrie , a periferní krev pro vyloučení vrozených polymorfismů. SNP unikátní pro aberantní populaci budou podrobeny anotaci a analýze z hlediska potenciálního využití cílené terapie.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.