Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvůrčí centrum Fakulty umění
Id projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období9/2017 - 10/2020
PoskytovatelFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceTvůrčí centrum FU představuje koncept specializovaných celků implementujících moderní technologie, nástrojové vybavení, procesy umělecké produkce do výukových a tvůrčích činností v rámci studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění. Cílem projektu je vytvoření prostředí,ve kterém se propojuje stávající, tradiční koncept uměleckého vzdělávání s oblastí transferu, práce s technologiemi a moderním vybavením, které odpovídají současným podmínkám umělecké produkce v kreativních odvětvích.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.