Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Funkční genomika leishmanií zaměřená na studium virulenčních faktorů
Id projektu17-10656S
Hlavní řešitelprof. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceLeishanióza je vážné a současně opomíjené členovci přenášené parazitární onemocnění postihující celosvětově milióny lidé. Drahá léčba, vznik rezistance a neexistence vakcíny zvyšuje potřebu hledání nových strategií v boji s touto nemocí. Avšak naše znalosti o faktorech ovlivňujících vývoj parazita v hostitelích (vč. člověka) a přenašečích (flebotomech) jsouznačně omezené, neodpovídají dosud vynaloženému úsilí a mnoho klíčových virulentních faktorů tak zůstává neodhaleno. Nazákladě našich genomických/ tranmskriptomických dat získaných srovnáním (a)virulentních kmenů, různých vývojových stádií parazita a porovnáváním různých druhů leishmanií a leptomonád jsme vytipovali slibné geny s možným vlivem na virulenci. Ty budeme chyrakterizovat pomocí molekulárních a biologických metod a testovat v in vitro a in vivo modelech abychom ověřili jejich možný vliv na virulenci a patogenitu leishmanií. Geny ovlivňujícíc virulenci jsou vhodným cílem pro vývoj léků, nových terapeutických postupů nebo při vývoji vakcíny a věříme, že jejich potlačení dokáže omezit patogenní projevy onemocnění.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.