Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace
Id projektu17-02804S
Hlavní řešitelFlorian Luca
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceCílem je najít nové a rozvinout stávající metody teorie čísel používané při studiu vlastností reprezentací číselných posloupností, při studiu jejich aproximačních, distribučních a metrických vlastností. Společným aspektem těchto aritmetických vlastností jsou aproximační techniky využívajících výsledky klasické teorie diofantických aproximací. V oblasti reprezentace čísel předmětem studia budou vlastnosti systémů netradičních způsobů reprezentace čísel a studium souvisejících dynamických systémů. V oblasti diofantických aproximací budou studvovány algoritmické varianty aproximací pomocí lineárních forem. V oblasti distribučních vlastností předmětem studia budou aritmetické charakteristiky množiny všech distribučních funkcí, jakož i studium aritmetických parametrů udávajících typ rozdělení posloupnosti. Předmětem studia budou i souvislosti aritmetických charakteristik jako iracionalita, míra iracionálnosti nebo transcendence s metrickými vlastnostmi množin číselných posloupností.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.