Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století
Id projektuGA17-08928S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt se zaměří na poutní písně 17.?19. století z kulturně otevřené oblasti Moravy a dnešního českého Slezska, jejichž komplexní literárněhistorické zachycení dosud chybí. Hlavním pramenem (publikačním médiem) jsou kramářské písně a poutní příručky. Výsledkem projektu bude odborná monografie věnovaná poutním písním, jež bude obsahovat rovněž bohatě komentovanou edici vybraných textů. Uplatněn bude interdisciplinární přístup, avšak převažovat bude hledisko literárněhistorické.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.