Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000544
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelProděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotacePodstatou projektu je na základě informací a požadavků pedagogů MŠ a ZŠ získaných v průzkumu vytvořit platformu jejich vzájemných tematických setkávání. Cílem je podpora pedagog. autodiagnostiky a následné cílené zkvalitnění jejich osobnost. a profesních kompetencí. Formou kol. podpory budou rozvinuty profesní dovednosti pedagogů MŠ a ZŠ, a to na základě individuálně získávaných vlastních zkušeností. Tím bude zajištěna diseminaci nových a zkvalitnění stávajících kompetencí ostatních pedagogů.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.