Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Festival umění a nezávislých her /LAG
Id projektuCreative Europe_Culture
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období8/2015 - 7/2019
PoskytovatelFakulta umění, Ostatní projekty EU
Stavřešený
AnotacePlánovaná realizace projektu, do značné míry vychází z oblasti spojené s grafickým designem. Plánované aktivity projektu se vztahují právě k tomuto tématu. V rámci realizace aktivity LAG Arény, se vyhlášená soutěž bude opírat o co nejlepší využití konceptů grafického designu za strany studentu středních škol. Při realizaci workshopu LAG Game Jam budou studenti navrhovat a připravovat prototyp grafické hry od nuly. V průběhu realizace aktivity LAG Edu proběhne mezinárodní konference za účasti odborníků z řad uměleckého průmyslu a souvisejícího tématu her. Cílem konference bude seznámit účastníky s principy a koncepcí grafického designu v tvůrčím umění a procesech, seznámit účastníky s technickými a technologickými požadavky a předpoklady, které jsou nezbytné k procesu kulturní a umělecké tvorby včetně tvorby her a prací interaktivního charakteru. V průběhu aktivit bude mít široká veřejnost možnost seznámit se specifickou oblastí grafického designu a konkrétních nástrojů. Široké veřejnosti budou aktuální informace o realizace projektu zpřístupněny webovými stránkami, určenými pro tento projekt.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.