Pracovní příležitosti

Ředitel Centra excelence IT4Innovations – Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity (CE IT4I – ÚVAFM)

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Rektor Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 • ředitele Centra excelence IT4Innovations – Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity (CE IT4I – ÚVAFM)

O jakou pozici se jedná?

CE IT4I – ÚVAFM je výzkumný ústav, který je jednou ze 7 organizačních jednotek tvořících Ostravskou univerzitu. V oblasti vědy se zaměřuje na matematické a počítačové metody z oblasti umělé a výpočetní inteligence, jako je fuzzy modelování, algebraické a logické základy přibližného usuzování, hluboké neuronové sítě a strojové vidění nebo topologická dynamika. Více informací naleznete na webových stránkách ústavu.

Ředitel ústavu je manažer s odpovědností za chod ústavu a s odpovědností vůči univerzitě. Ředitel je odpovědný zejména za:

 • Vedení ústavu, kdy zajišťuje soulad jeho cílů se strategií univerzity.
 • Efektivní řízení a řízení institutu s cílem zajistit, aby se jeho výkonnost neustále zlepšovala.

Kdy Vás u nás přivítáme?

 • 1. června 2023 (případně dle dohody)

V jakém rozsahu pracovního úvazku bude pozice vykonávána?

 • 100%

Na základě jaké smlouvy bude probíhat spolupráce?

 • Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou s 6-ti měsíční zkušební dobou. Jde o jmenovanou pozici, kdy je možné zaměstnance odvolat nebo se tento může pracovního místa vzdát.

Jaká je výše měsíční odměny?

 • Mzda se odvíjí od zkušeností uchazeče

V jakém jazyce bude vedeno výběrové řízení?

 • V českém jazyce.

Co od Vás očekáváme?

 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1.
 • Znalost českého jazyka na úrovni nejméně B2.
 • EU výzkumná úroveň: R4 – leader.
 • Uchazeč musí prokázat systematické porozumění oboru a zkušenosti se souvisejícím výzkumem.
 • Výborné organizační dovednosti a předpoklady k vedení týmu.
 • Znalost systému financování vědy v ČR a EU.
 • Akademický titul Ph.D. (případně srovnatelný titul ze zahraničí) v oboru matematiky nebo informatiky.

Co bude Vaší hlavní odpovědností?

 • Budete odpovídat za vedení, strategické řízení, personální řízení, finanční řízení a řízení infrastruktury ÚVAFM.
 • Nábor, dohled a mentoring personálu ÚVAFM.
 • Nalézání a vytváření příležitostí pro další výzkumné granty.
 • Vytvoření a vedení špičkového vědeckého týmu.
 • Koordinace a rozvoj výzkumné činnosti, vedení výzkumného týmu.

Co je potřeba doložit k přihlášce?

 • Koncepce (klíčové body) perspektivní rozvojové strategie ústavu (maximálně 3 strany A4).
 • Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti. V českém nebo anglickém jazyce.
 • Doklady o formální kvalifikaci/vzdělání. V českém nebo anglickém jazyce.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. V českém nebo anglickém jazyce.
 • Splnění požadavků pro výkon této pracovní pozice dle zákona č. 451/1991 Sb. (Zákon se vztahuje pouze na občany ČR narozené do 1. prosince 1971, tito občané musí předložit lustrační osvědčení a čestné prohlášení).

Kam je možno přihlášku podat?

Dokumenty uvedené výše prosím doručte elektronicky na adresu:

Lhůta pro podání přihlášek:

 • 15. dubna 2023

Závěrečná ustanovení

Rektor Ostravské univerzity si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu/on-line pohovoru pouze vybrané uchazeče a rovněž právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může zrušeno nebo vyhlášeno opakovaně.

Kontakt:

Ostravská univerzita
JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
e-mail:

Rektorát - Welcome Centre
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
702 00 Ostrava