Pracovní příležitosti

Ředitel Centra excelence IT4Innovations - Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity (CE IT4I – ÚVAFM)

Rektor Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 • ředitele Centra excelence IT4Innovations - Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity (CE IT4I – ÚVAFM)

O jakou pozici se jedná?

CE IT4I – ÚVAFM je výzkumný ústav, který je jednou ze 7 organizačních jednotek tvořících Ostravskou univerzitu. V oblasti vědy se zaměřuje na matematické a počítačové metody z oblasti umělé a výpočetní inteligence, jako je fuzzy modelování, algebraické a logické základy přibližného usuzování, hluboké neuronové sítě a strojové vidění nebo topologická dynamika. Více informací naleznete na webových stránkách ústavu.

Ředitel ústavu je manažer s odpovědností za chod ústavu a s odpovědností vůči univerzitě. Ředitel je odpovědný zejména za:

 • Vedení ústavu, kdy zajišťuje soulad jeho cílů se strategií univerzity.
 • Efektivní řízení a řízení institutu s cílem zajistit, aby se jeho výkonnost neustále zlepšovala.

Kdy Vás u nás přivítáme?

 • 1. června 2023 (případně dle dohody)

V jakém rozsahu pracovního úvazku bude pozice vykonávána?

 • 100%

Na základě jaké smlouvy bude probíhat spolupráce?

 • Pracovní poměr je uzavřen na dobu neurčitou s 6-ti měsíční zkušební dobou. Jde o jmenovanou pozici, kdy je možné zaměstnance odvolat nebo se tento může pracovního místa vzdát.

Jaká je výše měsíční odměny?

 • Mzda se odvíjí od zkušeností uchazeče

V jakém jazyce bude vedeno výběrové řízení?

 • V českém jazyce.

Co od Vás očekáváme?

 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1.
 • Znalost českého jazyka na úrovni nejméně B2.
 • EU výzkumná úroveň: R4 – leader.
 • Uchazeč musí prokázat systematické porozumění oboru a zkušenosti se souvisejícím výzkumem.
 • Výborné organizační dovednosti a předpoklady k vedení týmu.
 • Znalost systému financování vědy v ČR a EU.
 • Akademický titul Ph.D. (případně srovnatelný titul ze zahraničí) v oboru matematiky nebo informatiky.

Co bude Vaší hlavní odpovědností?

 • Budete odpovídat za vedení, strategické řízení, personální řízení, finanční řízení a řízení infrastruktury ÚVAFM.
 • Nábor, dohled a mentoring personálu ÚVAFM.
 • Nalézání a vytváření příležitostí pro další výzkumné granty.
 • Vytvoření a vedení špičkového vědeckého týmu.
 • Koordinace a rozvoj výzkumné činnosti, vedení výzkumného týmu.

Co je potřeba doložit k přihlášce?

 • Koncepce (klíčové body) perspektivní rozvojové strategie ústavu (maximálně 3 strany A4).
 • Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti. V českém nebo anglickém jazyce.
 • Doklady o formální kvalifikaci/vzdělání. V českém nebo anglickém jazyce.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení. V českém nebo anglickém jazyce.
 • Splnění požadavků pro výkon této pracovní pozice dle zákona č. 451/1991 Sb. (Zákon se vztahuje pouze na občany ČR narozené do 1. prosince 1971, tito občané musí předložit lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení).

Kam je možno přihlášku podat?

Dokumenty uvedené výše prosím doručte elektronicky na adresu:

Lhůta pro podání přihlášek:

 • 15. dubna 2023

Závěrečná ustanovení

Rektor Ostravské univerzity si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu/on-line pohovoru pouze vybrané uchazeče a rovněž právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může zrušeno nebo vyhlášeno opakovaně.

Kontakt:

Ostravská univerzita
JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů
e-mail:

Rektorát - Welcome Centre
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
702 00 Ostrava