Nový jednotný vizuální styl Ostravské univerzity

banner

Od 14. března 2016 Ostravská univerzita užívá nový jednotný vizuální styl.

Nový jednotný vizuální styl Ostravské univerzity je vyjádřením univerzitní filozofie, marketingových záměrů a cílené image univerzity při obchodním a mezilidském kontaktu. Přináší s sebou nové logo, zcela novou škálu barev i další grafické prvky, které sjednocují vizuální podobu vnitřní i vnější komunikace univerzity.

Nový jednotný vizuální styl je zároveň vyjádřením její image coby mladé, dynamické a rozmanité univerzity. Hlavními změnami v logu jsou proto přechod z latinského názvu Universitas Ostraviensis na české Ostravská univerzita, moderní a lépe čitelné bezpatkové písmo a upravení původní spirály tvořené písmeny O a U tak, aby působila dynamičtěji.

Nové barvy univerzity i jednotlivých fakult tvoří harmonické barevné spektrum. Těchto barev univerzita využívá také v grafickém prvku „barevných kostiček“ – právě ty vyjadřují unikátní rozmanitost naší univerzity, která nabízí vzdělání v mnoha různých oblastech v jedinečné sestavě šesti různorodých fakult.

Ústředním dokumentem je Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Ostravské univerzity (dále jen logomanuál), který obsahuje návod na práci s logem, příklady správného i špatného použití, definuje barvy univerzity i fakult, určuje základní pravidla pro sazbu firemních tiskovin i práci s novým motivem barevných kostiček.

Nová vizuální prezentace univerzity je důležitou součástí její nové image, proto je užití log OU možné pouze v souladu s platným logomanuálem.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na Centrum marketingu a komunikace OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 05. 2024