Služby

Do agendy Centra marketingu, komunikace a popularizacee konkrétně spadají tyto aktivity:

 • vědecko-popularizační aktivity Ostravské univerzity (akce jako je například Noc vědců, UniverCity stage na festivalu Colours of Ostrava, propagace výsledků vědeckého bádání prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů s vědci, apod.);
 • obsahová správa komunikačních kanálů univerzity v elektronické i tištěné podobě (oficiální web osu.cz, oficiální profily univerzity na sociálních sítích, interní portál pro studenty a zaměstnance, tvorba závěrečných zpráv apod.);
 • správa magazínu OU@live v elektronické podobě (online magazín alive.osu.cz);
 • komunikace s médii a reprezentace univerzity v médiích, péče o dobré jméno univerzity a zvyšování povědomí o univerzitě;
 • komunikace s dalšími externími subjekty – například spolupracujícími firmami a institucemi;
 • tvorba propagačních a informačních materiálů o univerzitě;
 • organizace univerzitních akcí, jako jsou například Reprezentační ples, Akademický den, zahájení akademického roku OUpener nebo Společná večeře zaměstnanců;
 • tvorba a realizace marketingových kampaní zacílených na uchazeče o studium;
 • vedení Univerzitního obchodu a knihkupectví OUshopu a zajišťování a prodej propagačních předmětů univerzity;
 • péče o studentské organizace a zprostředkování kontaktu s vedením univerzity;
 • tvorba a implementace Jednotného vizuálního stylu univerzity a zajišťování grafiky elektronických i tiskových výstupů univerzity;
 • komunikace s absolventy univerzity;
 • vnitřní komunikace univerzity včetně měsíčního newsletteru;
 • zajišťování služeb audiovizuálního studia.

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2023