Služby

Do agendy Centra marketingu a komunikace konkrétně spadají tyto aktivity:

 • vědecko-popularizační aktivity Ostravské univerzity (akce jako je například Noc vědců, Na kafe s..., UniverCity stage na festivalu Colours of Ostrava, propagace výsledků vědeckého bádání prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů s vědci, apod.);
 • obsahová správa komunikačních kanálů univerzity v elektronické i tištěné podobě (oficiální web osu.cz, oficiální profily univerzity na sociálních sítích, interní portál pro studenty a zaměstnance, tvorba závěrečných zpráv, apod.);
 • správa magazínu OU@live v elektronické i tištěné podobě (online magazín alive.osu.cz, jeho měsíční newsletter i tištěná podoba);
 • komunikace s médii a reprezentace univerzity v médiích, péče o dobré jméno univerzity a zvyšování povědomí o univerzitě;
 • komunikace s dalšími externími subjekty – například spolupracujícími firmami a institucemi;
 • tvorba propagačních a informačních materiálů o univerzitě;
 • organizace univerzitních akcí, jako jsou například Reprezentační ples, Akademický den, happening Jsme Ostravská nebo Večeře pro zaměstnance;
 • tvorba a realizace marketingových kampaní zacílených na uchazeče o studium;
 • zajišťování a prodej propagačních předmětů univerzity;
 • péče o studentské organizace a zprostředkování kontaktu s vedením univerzity;
 • tvorba a implementace Jednotného vizuálního stylu univerzity a zajišťování grafiky elektronických i tiskových výstupů univerzity.

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2019