Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:registrované všeobecné sestry a porodní asistentky, kapacita 30
Doba trvání / hodinová dotace:158 hod. (106 hod. kontaktní výuka + 52 hod. samostudium)
Cena:5.800 Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:Bloková výuka (kontaktní hodiny) v rozsahu 8 dnů po 8-10 hodinách bude probíhat v areálu Ostrava-Zábřeh, mentorské praxe v rozsahu 30 hodin ve Fakultní nemocnici Ostrava, nebo Městské nemocnici Ostrava.
MZDR 30196/2016-8/ONP, platnost akreditace do 30. 11. 2021.
Číslo akreditace:MZDR 30196/2016-8/ONP, platnost akreditace do 30. 11. 2021
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je příprava zdravotnických profesionálů pro výuku odborných praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a zvýšení jejich osobního profesního růstu a rozvoje. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky – odborníky ve své profesi, kteří splňují podmínky pro vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle §66 zákona č. 96/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška
Výstupní doklad:certifikát MZ ČR
Předpoklady pro přijetí:
  • registrovaná všeobecná sestra a porodní asistentka (dle zákona 96/2004)
  • odborník ve své profesi (v praktické oblasti)
Přihlášky:ANO, podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.
Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie vygenerované přihlášky
E-přihlášku lze podat pouze v termínu od 8. 3. 2021 do 30. 4. 2021.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:Výuka v letním semestru 2020/2021 proběhne 11. května 2021, 18. května 2021, 27. května2021 a 31. května2021.
Podle epidemiologické situace může teoretická výuka proběhnout online.
Kontakt / další informace:Mgr. Marketa Babičová
Způsob platby:bankovním převodem (jedna splátka)
Vyučující:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
Mgr. Eva Janíková,
PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.,
doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:
  • Teorie ošetřovatelství - repetitorium ošetřovatelství
  • Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky
  • Pedagogická psychologie
  • Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe
  • Odborná praxe
Další informace:informace
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:64