Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:registrované všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky, kapacita 30
Doba trvání / hodinová dotace:158 hod. (106 hod. kontaktní výuka + 52 hod. samostudium)
Cena:5.800 Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:Bloková výuka (kontaktní hodiny) v rozsahu 8 dnů po 8-10 hodinách bude probíhat v areálu Ostrava-Zábřeh, mentorské praxe v rozsahu 30 hodin ve Fakultní nemocnici Ostrava, případně na dalších akreditovaných pracovištích - Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice Havířov nebo Nemocnice Frýdek – Místek.
Číslo akreditace:MZDR 25988/2022-6/ONP, platnost akreditace do 30. listopadu 2027
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je příprava zdravotnických profesionálů pro výuku odborných praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a zvýšení jejich osobního profesního růstu a rozvoje. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky – odborníky ve své profesi, kteří splňují podmínky pro vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle §66 zákona č. 96/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška
Výstupní doklad:certifikát MZ ČR
Předpoklady pro přijetí:
  • registrovaná všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentka (dle zákona 96/2004)
  • odborník ve své profesi (v praktické oblasti)
Přihlášky:ANO, podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.
Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie vygenerované přihlášky
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:E-přihlášku lze podat v termínu 19. června 2023 do 31. srpna 2023.
Kontakt / další informace:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem (jedna splátka)
Vyučující:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.,
Mgr. Eva Janíková, Ph.D.,
doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.,
doc. PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Plán studia / rámcový harmonogram:
  • Teorie ošetřovatelství - repetitorium ošetřovatelství
  • Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky
  • Pedagogická psychologie
  • Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe
  • Odborná praxe

Výuka v zimním semestru 2023/2024 bude zahájena 25. září 2023. Další podzimní termíny budou 9. října 2023, 18. října 2023, 6. listopadu 2023 a 20. listopadu 2023. V průběhu semestru budou upřesněny termíny výuky v roce 2024.
Další informace:informace
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:64