Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Prevencí ke kvalitnímu životu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr / 12 hodin
Cena:500 Kč/ 1 semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:1x za 14 dní v průběhu února, března, dubna vždy v úterý od 13:30 do 15:00
Garantující odborná katedra:Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Pedagogický poradce:Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.
Anotace:Vzdělávací program je zaměřený na význam prevence z hlediska pozitivního ovlivnění délky a kvality života. Důraz bude kladen na možnosti primární a sekundární prevence a jejich přínos pro zachování aktivního života v seniorském věku. Popíšeme vliv různorodých faktorů na nemocnost populace a praktické způsoby, jak jejich negativnímu vlivu zabránit nebo je alespoň omezit. Věnovat se budeme aktuální epidemiologické situaci v rámci infekčních i neinfekčních nemocí, prevenci úrazů, onkologických i kardiovaskulárních nemocí a možnostem jejich screeningu. Vzdělávání bude probíhat v průběhu letního semestru, kdy se uskuteční pět přednášek doplněných praktickým workshopem pro lepší uchopení a zapamatování přednášených témat.
Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.
Způsob ukončení studia:80% účast na přednáškách (tj. na 4 přednáškách z 5)
Výstupní doklad:certifikát o účasti (osvědčení o absolvování)
Přihlášky:Podávejte elektronicky přes e-přihlášku, nutná mailová adresa. Přihlášky můžete podat v období od 12. září 2024 do 15. prosince 2024 nebo do naplnění kapacity.
Přijímací řízení:NE, vzdělávání se uskuteční pro min. 20, max. 40 účastníků
Uzávěrka přihlášek:15. prosinec 2024
Kontakt / další informace:Ing. Marcela Stehlíková
Způsob platby:převodem na účet 500,- Kč za 1 semestr
Plán studia / rámcový harmonogram:Výuka probíhá v učebnách budovy ZY (INLEK) Lékařské fakulty Ostravské univerzity na Syllabově ulici 19, Ostrava-Vítkovice.

Témata vyučují akademici z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví s praktickými zkušenostmi, výuka je zakončena workshopem zaměřeným na praktické ukázky / dovednosti. Po absolvování přednášek s 80% účastí obdrží studenti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Rozvrh a témata přednášek soubor pdf 0,58 MB
Termíny přednášek budou upřesněny do konce prosince.