Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kurz šití porodního poranění
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:porodní asistentky
Doba trvání / hodinová dotace:3,5 hodiny
Cena:2 000,- Kč/ kurz
Forma:kombinované
Organizace studia:1 den, dopolední hodiny
Garantující odborná katedra:Simulační centrum (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Jitka Horáková
Pedagogický poradce:Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Anotace:Kurz je určen pro porodní asistentky, které po jeho absolvování dokáží samostatně zhodnotit porodní poranění a dle svých kompetencí provést ošetření tohoto poranění.
Porodní asistentka bude umět edukavat ženy v rámci prevence porodního poranění, doporučit vhodné porodní polohy, které minimalizují riziko využití episiotomie nebo vznik porodního poranění a dokáže ženu kvalitně edukovat o péči o ránu.
V teoretické části kurzu jsou účastníci seznámeni s anatomií, prevencí epiziotomií a porodního poranění, šicími metodami a užívaným materiálem. Praktická část kurzu je zaměřena na rozpoznání a klasifikaci porodního poranění a praktický nácvik šití porodního poranění na simulátorech.
Způsob ukončení studia:praktický nácvik činností, certifikát o absolvování
Přihlášky:ANO
Elektronické přes e-přihlášku ke studiu
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:28. května 2024
Kontakt / další informace:Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Způsob platby:převodem na účet - dle pokynů v e-přihlášce
Plán studia / rámcový harmonogram:Termín výuky:
29. května 2024

Výuka se uskuteční v budově ZZ (Simulační centrum) Lékařské fakulty Ostravské univerzity v čase 8:30-12:00 hod.