Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Simulace urgentních stavů pro praktické lékaře
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:praktičtí lékaři
Doba trvání / hodinová dotace:12 hodin / 2 dny
Cena:8 000,- Kč/ kurz
Forma:kombinované
Organizace studia:1x týdně, odpolední hodiny
Garantující odborná katedra:Simulační centrum (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Ondřej Jor, Ph.D.,
Mgr. Nela Walachová
Pedagogický poradce:MUDr. Ondřej Jor, Ph.D.
Anotace:Kurz je zaměřen na řešení život ohrožujících situací, se kterými se může praktický lékař setkat ve své každodenní praxi. V rámci simulovaných událostí budou mít účastníci možnost řešit události z následujících oblastí – akutní koronární syndrom, maligní arytmie, plicní embolie, poruchy vědomí, práce s omezenými personálními zdroji a prioritizace jednotlivých úkonů s ohledem na stav pacienta. Součástí kurzu je krátké shrnutí teoretických znalostí a osvojení praktických dovedností jako vyšetření pacienta pomocí algoritmu ABCDE, ventilace pacienta s ručním křísícím vakem, zavedení supraglotických pomůcek, nebo kardiopulmonální resuscitace. Kurz je akreditován ČLK a v rámci celoživotního vzdělávání a bude ohodnocen 12 kredity dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Způsob ukončení studia:praktické řešení simulovaných událostí, certifikát o absolvování
Přihlášky:ANO
Přihlášky lze podat elektronicky přes e-přihlášku. Kapacita kurzu je omezena.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:31. března 2024
Kontakt / další informace:MUDr. Ondřej Jor, Ph.D.,
Mgr. Nela Walachová
Způsob platby:převodem na účet - dle pokynů v e-přihlášce
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky:
3. dubna 2024
10. dubna 2024

Výuka se uskuteční v budově ZZ (Simulační centrum) Lékařské fakulty Ostravské univerzity v čase 15:00 – 20:00 hod.
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:12