Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Práce nutričních terapeutů a terapeutek s klienty s vybranými psychickými poruchami
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nutriční terapeuti
Doba trvání / hodinová dotace:Jeden den / 3 hodiny
Cena:1 200 Kč s DPH
Forma:prezenční
Organizace studia:Jednodenní vzdělávací kurz pro Nutriční terapeuty
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Anotace:Současné pojetí zdraví a nemoci.
Organické poruchy.
Závislosti.
Psychotické poruchy.
Depresivní a úzkostné poruchy.
Mentální anorexie a bulimie.
Poruchy osobnosti.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování kurzu CŽV
Přihlášky:Přihlášku podá uchazeč elektronicky (e-přihláška)
Uzávěrka přihlášek:do 20. srpna 2023
Kontakt / další informace:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Způsob platby:faktura
Další informace:Místo konání – LF OU