Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Herní vývojář
Fakulta / organizační jednotka:Fakulta umění OU
Cílová skupina:zájemci o vývoj PC her
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 180 hod. + online konzultace
Cena:studium proběhne v akademickém roce 2023/24 v pilotním módu a nebude zpoplatněno
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra intermédií (Fakulta umění OU)
Anotace:Modul je zaměřen na získání kompetencí a dovedností v oboru video a PC her. Je rozvržen tak, aby studenty seznámil s důležitými oblastmi vývoje her - jako je algoritmizace, programování, 2D a 3D animace, herní design, proces vývoje her, game design či narativní design a aby přivedl studenta ke zkušenosti s herními enginy a pomohl mu vytvořit první hru. Jinými slovy, seznámí studenta se základy spojenými s vývojem PC her, aby je byl schopen použít v praxi při svém uplatnění v herním průmyslu. Na konci kurzu by měl mít student základní zkušenosti z oboru herního vývojářství a dovednosti pro tvorbu jednoduchých her a v neposlední řadě také vlastní jednoduchou hru do svého CV.
Vzdělávací cíl:závěrečná zkouška
Způsob ukončení studia:osvědčení o absolvování kurzu
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou ke studování kurzu je ukončené středoškolské vzdělání a praxe: základy práce s PC, minimální zkušenost s programováním, základní zkušenost s tvorbou designu, digitální kresbou a přehled v oblasti video a PC her.
Přihlášky:Přihlášku podá uchazeč elektronicky na webu OU (e-přihláška) nejpozději do 31. srpna 2023. Zkrácenou verzi přihlášky je nutné vytisknout (kliknout na ikonu Přehled – dále kliknout na ikonu: Verze pro tisk). Vytištěnou přihlášku podepsat, přiložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce. Vše zaslat poštou na adresu:
Fakulta umění, Ostravská univerzita
Studijní oddělení
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
nebo doručit osobně.
Přijímací řízení:přijímací zkouška proběhne formou pohovoru 12. září 2023
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2023
Kontakt / další informace:Mgr. Denisa Jánská
Vyučující:pedagogové Fakulty umění OU a pedagogové Přírodovědné fakulty OU
Další informace:podmínky přijetí ke studiu v programu CŽV soubor pdf 0,26 MB