Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Životní cykly z pohledu evoluce aneb mýty a fakta o buněčném dělení
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Cena:1000 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT-1306/2023-4-18
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Anotace:Cílem teoretické části je poskytnout studujícím ucelený pohled na téma buněčného dělení, rozmnožování a variabilitu životních cyklů napříč celým světem eukaryotních organismů se zvláštním důrazem na fakt, že životní cyklus, jak jej známe u živočichů, je pouze jednou z možných variant, což je v současných středoškolských učebnicích a v testech připravujících studenty na přijímací řízení na VŠ zcela opomíjeno. S pomocí tohoto kurzu by se tak měli učitelé biologie v této složité problematice zorientovat.
Záměrem praktické části kurzu je, aby si studující osvojili základy dobré mikroskopické praxe při přípravě a pozorování vlastního preparátu a zlepšili si tak kompetence v laboratorní praxi na úrovni základních a středních škol.
Vypracování pracovních listů na závěr a společná diskuze má účastníkům kurzu poskytnout metodickou podporu pro ověřování míry pochopení daného tématu jejich žáky a studenty a jejich schopnost dané poznatky aplikovat v širším kontextu.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:převodem z účtu, složenka, faktura
Vyučující:Mgr. Anežka Eliášová, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Teoretická část (2 hod):
Buněčný cyklus a dělení, průběh a rozdíly mezi meiózou a mitózou, jejich význam z hlediska evoluční biologie. Gamety vs. spory a jejich variabilita. Životní cykly eukaryot, jejich evoluce a význam.

Praktická část (2 hod):
Základy dobré mikroskopické praxe. Příprava mikroskopického preparátu (z předem předpřipraveného biologického materiálu, který bude studujícím poskytnut) a jeho vlastní pozorování (mitóza v kořenových špičkách cibule).
Vypracování úkolů pracovního listu.