Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Online vyučování na ZŠ a SŠ
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů
Číslo akreditace:MSMT-338/2021-2-22
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Anotace:Kurz s názvem "Online vyučování na ZŠ a SŠ" je zaměřen na podporu vedení distanční výuky. Kurz bude prakticky zaměřen na nástroje pro podporu synchronní a asynchronní výuky. Kurz si klade za cíl vytvořit u pedagogických pracovníků dovednosti pro práci s nástroji moderních on-line a off-line systémů typu Microsoft Teams, LMS Moodle, Google Classroom. V kurzu se pedagogický pracovník naučí publikovat výukové materiály, definovat výukové aktivity žáků a studentů v tomto prostředí, realizovat skupinové a individuální testování to vše s důrazem na komunikaci.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:převodem z účtu, složenka, faktura
Vyučující:PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.,
Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude vytvoření dovedností v oblasti práce s moderními LMS a konferenčními nástroji podporujícími vedení distanční výuky v kontextu aktuálních trendů. Pozornost bude věnována rozdílným požadavkům jednotlivých stupňů škol a věkových skupin žáků a studentů.

Microsoft Teams
 • Realizace online výukové hodiny
 • Podpora individuální práce žáků a studentů, podpora práce ve skupinách
 • Využití úložiště OneDrive pro sdílení výukových materiálů
 • Realizace úkolů na straně žáků a jejich vyhodnocení
 • Nástroje vhodné pro průzkumy a testování
 • Spolupráce s ostatními komunikačními kanály
LMS Moodle
 • Základní struktura výukové jednotky, publikace materiálů
 • Úkoly a jejich management
 • Tvorba testovacích úloh a testů
 • Doplňky pro vedení on-line výuky
Google Classroom
 • Publikování výukových materiálů, propojení s Google Disk
 • Realizace úkolů v prostředí Google Classroom
 • Komunikační nástroje pro vedení on-line výuky
 • Realizace testů