Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Robotika na ZŠ a SŠ
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů
Číslo akreditace:MSMT-338/2021-2-22
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
Anotace:Robotika je obor budoucnosti, který zaujme místo v rámci nového oboru/předmětu Informatika na základních a středních školách. Robotika se zabývá programovým řízením mechanismů, strojů a přístrojů s využitím senzorických podnětů čili jedná se o demonstraci, jak stroje fungují. Robotika spojuje několik oborů dohromady – informatika, mechanika, elektrotechnika a senzorika (fyzika).
Kurz bude zaměřen na představení robotiky vhodné pro výuku se zaměřením na rozvoj informatického myšlení. Výběr témat (robotů) byl stanoven za základě dosažitelnosti a přehlednosti informací pro využití robotických sad ve výuce jak pro učitele i žáky. Kurz bude prakticky zaměřený a je určený pro začátečníky.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:převodem z účtu, složenka, faktura
Vyučující:PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.,
Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s aktuálními trendy ve výuce robotiky na základních školách a středních školách.
  • Bee-bot/Ozobot Bit
  • Ozobot EVO
  • Dash and Dot (Wonder Pack)
  • edBot