Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Diagnostika postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím interaktivních metafor
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:odborná veřejnost věnující se pedagogicko-psychologické diagnostice (např. školní psychologové, výchovní poradci, metodici prevence, sociální pedagogové atd.)
Doba trvání / hodinová dotace:8 vyučovacích hodin. Uchazeči si mohou vybrat z těchto termínů: 31. května 202425. řína 2024.
Cena:2.000,--Kč za studium – úhrada se platí při podání přihlášky
Forma:prezenční
Organizace studia:Semináře
Min. počet studujících: 30 (deset na jeden workshop)
Číslo akreditace:v režimu DVPP, č. j. MSMT- 28619/2022-2-960
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Anotace:Vzdělávací program podrobně seznámí účastníky se systémem diagnostiky žákovských postojů, zájmů a vztahů prostřednictvím využívání interaktivních vizuálních metafor. Tato inovativní metoda spočívá ve využití vizuálních metafor vzdálenosti, velikosti, váhy a teploty pro vyjádření postojů ke zkoumaným objektům, který mohou být školní předměty, spolužáci a další koncepty související s edukační realitou. Účastníci budou postupně seznámeni s teoretickým zázemím metody, validitou a reliabilitou metody, postupem administrace metody ve verzi pro software a verzi tužka – papír, interpretací výsledků a příklady praktické aplikace metody ve školách a v poradenských zařízeních.
Způsob ukončení studia:kolokvium s účastníky
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:zaměstnání účastníka v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství (např. ŠPP, PPP)
Přihlášky:pro květnový termín od 21. února do 15. května 2024
pro říjnový termín: od 6. května do 30. září 2024
Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Vyučující:vyučující z katedry psychologie FF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
  1. Úvod, představení metody, kvantitativní a kvalitativní práce s metodou, představení softwaru, metoda tužka–papír
  2. Základní teoretická východiska, validita a reliabilita metody, etické otázky používání nástroje (45 minut)
  3. Administrace metody hromadná pro měření postojů (2x45 minut)
  4. Administrace metody hromadná pro měření vztahů, (2x45 minut)
  5. Doplňující informace, kvalitativní použití nástroje, závěrečná diskuse, evaluace (2x45 minut)