Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Psychologie v našich životech
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry: září/říjen 2024 – květen/červen 2025, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za kurz se platí při podání přihlášky.
Min. počet studujících: 90
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v úterý, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Anotace:Psychologie v našich životech je kurzem Univerzity třetího věku (U3V), kterým vás provede Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Kurz se zaměřuje na aktuální poznatky i rozvíjení dovedností užitečných pro žití v současném světě. Budeme se věnovat mimo jiné péči o sebe, péči o blízké vztahy, rozvíjení sebepoznání, změně k lepšímu, nejistotě kolem nás či (sebe)vzdělávání. Účastníci se seznámí nejen s aktuálními informacemi, ale také s různými technikami a strategiemi. Posláním U3V je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí ve vyšším věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky, vědomosti a dovednosti a jsou otevřeni sdílet, diskutovat či konfrontovat své pohledy v bezpečné a přívětivé atmosféře univerzitního prostředí.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna (od 9:00 hod.) do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Libuše Staníčková
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf 0,07 MB