Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Velké epochy evropského umění
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry: září/říjen 2022 – květen/červen 2024, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za 1. rok se platí při podání přihlášky. Platba za 2. rok bude inkasována v letním semestru 1. ročníku.
Min. počet studujících: 90
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní v pondělí, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta OU)
Garant:PhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Anotace:Vydejte se na poutavou cestu Evropou napříč staletími za poznáním fascinujícího příběhu výtvarného umění. Připravovaný dvouletý cyklus přednášek představí významné kapitoly z dějin umění od antiky po 20. století, ideová východiska jednotlivých slohů, jejich kulturní předpoklady a podstatu. Přiblíží osudy a tvorbu nejvýznamnějších umělců, ale i opomíjených tvůrců na okraji. Pomůže posluchačům porozumět obsahu prezentovaných děl a nahlédnout do vnitřního světa představ umělce, jehož imaginaci formovaly dobové filozofické názory i společenská situace. Jednotlivé kapitoly z dějin umění budou prezentovány výběrově, nikoliv chronologicky, a každý semestr tak nabídne pestré spektrum témat z umění antiky, středověku, renesance, baroku, 19. a 20. století.
Způsob ukončení studia:Písemný test z témat vyučovaných během semestru.
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:Obecný zájem o humanitní studia, kulturu a výtvarné umění.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity programu.
Přijímací řízení:bez přijímacího řízení
Kontakt / další informace:Tereza Mikšánková
Vyučující:Martina Indrová,
Jiří Jung,
Petra Konečná,
Tomáš Koudela,
Lubor Kysučan,
Jaromír Olšovský,
Daniela Rywiková
Plán studia / rámcový harmonogram:antika řecká
antika římská
starokřesťanské a byzantské umění
středověk a gotika
renesanční umění
manýrismus
barokní malířství
barokní sochařství
kultura a umění 19. století
secese
umělecké proudy 20. století
současné umění