Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1500 Kč (minimální počet účastníků 6)
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 338/2021-2-22
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je zdůraznění vazby mezi teoretickým popisem fázových a chemických rovnovah a jejich praktickou realizací formou žákovských či demonstračních pokusů.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Kurz bude zaměřen na realizaci vybraných pokusů a jejich vysvětlení pomocí vztahů z oblasti chemické termodynamiky. Důraz bude kladen především na problematiku rovnovah: rovnováhy fázové, redoxní, protolytické aj.

Pokusy budou realizovány z následujících oblastí:
 1. KRYSTALIZACE
 2. FILTRACE
 3. CHROMATOGRAFIE
 4. USAZOVÁNÍ
 5. SUBLIMACE
 6. DESTILACE
 7. AUTOPROTOLÝZA VODY
 8. pH SILNÝCH ELEKTROLYTŮ
 9. pH SLABÝCH ELEKTROLYTŮ
 10. pH ROZTOKŮ SOLÍ
 11. pH PUFRŮ
 12. ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ
 13. ELEKTROLÝZA
 14. GALVANICKÉ ČLÁNKY
 15. KOROZE
 16. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE
 17. POKUSY Z TERMOCHEMIE
 18. POVRCHOVÉ NAPĚTÍ
 19. HUSTOTA VODY
 20. SKUPENSTVÍ VODY
 21. TEPELNÁ KAPACITA
 22. PLYNY

Výběr pokusů bude záviset na počtu přihlášených účastníků a také na typu školy, kde účastník působí (základní nebo střední škola). V rámci jednoho kurzu bude realizováno maximálně 11 vybraných pokusů, které budou následně teoreticky interpretovány. Účastníci kurzu obdrží návody k jednotlivým pokusům a rovněž popis a zdůvodnění jejich fyzikální podstaty.

Celková plánovaná doba kurzu jsou čtyři hodiny. Polovina kurzu (2 hodiny) bude probíhat v laboratoři, další dvě hodiny budou věnovány teoretické přípravě.