Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka III (webinář)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:učitelé německého jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 4 x 2 hod., tedy 8 hodin přímé výuky. Semináře budou realizovány ve dvou termínech (pracovních dnech) vždy s dotací čtyř hodin přímé výuky, a to v odpoledních a večerních hodinách ve čtvrtek.
Cena:1 900,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky
Forma:webinář
Organizace studia:Vzdělávací program bude uskutečňován formou distančního vzdělávání, a to tzv. synchronní formou (ve formě webináře). Webinář bude probíhat na platformě MS Teams. Pro účastníky semináře bude každá výuková jednotka (2 hodiny) přístupná po dobu dalších dvou týdnů, takže jim bude umožněno opětovné zhlédnutí.
Číslo akreditace:MSMT-7447/2021-3-315
Garantující odborná katedra:Katedra germanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Anotace:Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřěním na specifika rakouské variety němčiny, možnosti implementace této problematiky do výuky německého jazyka, dále na nejnovější metody práce s texty ve výuce. Součástí vzdělávacího programu je také seznámení s nejnovějšími metodami, pomůckami a trendy v oblasti překladu a s možnostmi jejich využití ve výuce německého jazyka. Pozornost bude také věnována hudbě a filmu německy mluvících zemí a možnostem jejich didaktizace.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:Předpokladem je znalost německého jazyka.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) , kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášky: od 1. dubna do 31. srpna.
Kontakt / další informace:Stanislava Majcherová
Vyučující:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.,
doc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,
Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf 0,23 MB