Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Základy latinské lékařské terminologie (on-line)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti.
Doba trvání / hodinová dotace:26
Cena:3 200,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Forma:distanční
Organizace studia:Výuka bude realizována formou on-line seminářů v letním semestru (2h/týd. v období únor–květen).
Minimální počet studujících: 12.
Garantující odborná katedra:Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Andrea Krúpová
Pedagogický poradce:Mgr. Andrea Krúpová
Anotace:Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy latinské lékařské terminologie. V kurzu se studenti naučí pracovat se substantivy a adjektivy, osvojí si základní slovní zásobu, zvládnou významovou stránku odborných termínů a budou se orientovat v latinské anatomické nomenklatuře.
Způsob ukončení studia:písemný test
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška), kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášek: od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023.
Přijímací řízení:bez přijímací zkoušky
Kontakt / další informace:Mgr. Andrea Krúpová
Vyučující:Mgr. Andrea Krúpová
Plán studia / rámcový harmonogram:
 • Základní gramatické kategorie. Počátky a vývoj lékařské terminologie.
 • Substantiva I. deklinace. Předložky.
 • Substantiva a adjektiva II. deklinace.
 • Substantiva IV. deklinace.
 • Substantiva V. deklinace.
 • Substantiva III. deklinace (nestejnoslabičná).
 • Substantiva III. deklinace (stejnoslabičná).
 • Adjektiva III. deklinace.
 • Číslovky.
 • Stupňování.
 • Slovesa.
 • Slovotvorba.
 • Opakování.