Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Neuropaliativní a rehabilitační péče o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:sestra (všeobecná, specialistka), fyzioterapeut, nutriční terapeut, ergoterapeut
Doba trvání / hodinová dotace:40 hodin (20 hod. teoretické výuky, 10 hodin praktická cvičení a týmová práce, 10 hodin praxe)
Organizace studia:Certifikovaný kurz bude probíhat v blocích o celkovém počtu 40 hodin. Teoretická část výuky bude realizována prostřednictvím přednášek (20 hodin) a cvičení (10 hodin) v budově ZY Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Praxe (10 hodin) bude realizována ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Anotace:Certifikovaný kurz pomůže porozumět potřebám a problémům pacientů s progresivním neurologickým onemocněním (např. onemocnění motoneuronu, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, atypický Parkinsonismus, Huntingtonova nemoc, demence aj.) a jejich blízkých v závěru jejich života, což může vést ke zkvalitnění a zefektivnění důstojné péče o umírající pacienty a jejich rodiny a ke zvyšování jejich kvality života.
Způsob ukončení studia:Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky. Závazné přihlášky zašlete na níže uvedenou adresu. O zařazení do kurzu budou zájemci informováni a  obdrží bližší informace k rozvrhu a organizaci kurzu.
Předpoklady pro přijetí:odborná způsobilosti k výkonu povolání v určených oborech dle §62, odst. 2 zákona 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyplnění elektronické přihlášky
  • doložení kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru
  • uzavření smlouvy o CŽV
Kontakt / další informace:doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.
Vyučující:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.,
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,
doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.,
PhDr. Jarmila Siverová, Ph.D.,
MUDr. Monika Škutová
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny kurzů:
Začátek výuky: dle aktuální epidemické situace, po naplnění kurzu (max. kapacita 15 osob)