Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Auuu to pálí aneb jak se nespálit…
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:žáci Základních škol
Doba trvání / hodinová dotace:1 hodina / skupina max. 15 osob
Cena:0,- Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Výuka se uskuteční v budově vybrané Základní školy, kdy po dohodě s vedením ZŠ bude vybrán přesný termín a čas výuky. Během akademického roku proběhnou výukové programy maximálně na třech základních školách v MS regionu (pokud by kapacita dovolila navýšit tento počet budeme zájemce informovat) dle pořadníku zaslaných poptávek.
Garantující odborná katedra:Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Lucie Vujtíková,
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
Pedagogický poradce:Mgr. Lucie Vujtíková
Anotace:Vzhledem k tomu, že je v Moravskoslezském regionu popáleninové trauma dětí stále běžným úrazem, rozhodli jsme se připravit pro žáky Základních škol preventivně vzdělávací program, který vytvořili odborníci z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Do reálné praxe tento výukový program žákům základních škol přednesou studenti Lékařské fakulty Ostravské Univerzity.
Jde o ucelený přednáškový blok v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut), který dětem předá základní informace o popáleninovém traumatu, jak mu předcházet a jak poskytnout první pomoc. Žáci, kteří se kurzu zúčastní, obdrží i edukační kartičku o popáleninách pro sebe i své rodiče. Cílem projektu je působit v rámci prevence, jak na přímé účastníky, tak i na jejich rodiny, které mnohdy svým chováním úraz naneštěstí způsobí nebo podcení jeho prvotní ošetření či následnou léčbu.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2020/2021.
Přihlášky:ANO
Přihláška se podává emailem na 

Do emailu prosím uveďte:
kontaktní informace ZŠ,
počet žáků Vaší základní školy, jež by se vzdělávání zúčastnilo,
specifikace třídy (stupeň),
návrh měsíce, kdy daný program chcete realizovat, případně preference dne v týdnu (nikoliv datum).
Přijímací řízení:Uchazeči budou vybrání podle termínu zaslání přihlášky na projekt.
Uzávěrka přihlášek:průběžně
Kontakt / další informace:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.