Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – studium cizích jazyků
Francouzský jazyk pro seniory – začátečníci
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:senioři
Doba trvání / hodinová dotace:2 hodiny týdně
Cena:5100,- Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Kurz je dvousemestrální a zahrnuje celkem 52 vyučovacích hodin.
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Anotace:Lektorská výuka francouzského jazyka pro seniory.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 31. srpna 2020
Kontakt / další informace:Dagmar Julínková
Způsob platby:bezhotovostní