Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Francouzština pro seniory
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:senioři
Doba trvání / hodinová dotace:2 hodiny týdně / 52 hodin
Cena:2 700,-Kč – úhrada se platí při podání přihlášky.
Forma:prezenční
Organizace studia:Kurz je dvousemestrální a zahrnuje celkem 52 vyučovacích hodin. 2 vyučovací hodiny týdně ve čtvrtky 09:10-10:40 hod. (katedra romanistiky FF OU, budova G. Mlýnská 5).
Garantující odborná katedra:Katedra romanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Anotace:Lektorská výuka francouzského jazyka pro seniory je určena začátečníkům a zaměřuje se na osvojení základních komunikativních dovedností. Ve dvousemestrálním kurzu se frekventanti seznámí se základy francouzského jazyka a naučí se jej používat v každodenních situacích. Zároveň se seznámí s kulturou a reáliemi frankofonních zemí. Obsah i tempo výuky budou uzpůsobeny potřebám a nárokům účastníků kurzu.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) , kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna do 31. srpna.
Kontakt / další informace:Bc. Petra Kaštovská
Vyučující:Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Pozornost se věnuje výslovnosti a pravopisu, základním gramatickým strukturám a nejfrekventovanější slovní zásobě. Konverzace bude zaměřena na následující témata: rodina, cestování, gastronomie, kultura atd. Základní literaturou pro výuku je učebnice „PRAVDA, M., PRAVDOVÁ, M. Francouzština (nejen) pro samouky. Praha: LEDA, 2007“, ze které budou probrány lekce 1–10 a která bude doplněna o další materiály.