Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Inovační kurz pro zájemce s tématikou Forenzních věd
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:pracovníci složek IZS
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok
Cena:500,- Kč / cena
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Pedagogický poradce:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu – představit zařazeným zájemcům vybrané kapitoly z tématiky Soudní lékařství, Viktimologie, Kriminalistiky.
Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU. Kurz není vhodný pro absolventy oboru Společenská patologie a LTRS.
Způsob ukončení studia:písemná zkouška – červen 2020
Výstupní doklad:Absolventi obdrží osvědčení o účasti.
Předpoklady pro přijetí:předpoklad znalostí z oborů integrovaný záchranný systém, trestní právo hmotné, medicínské právo
Přihlášky:ANO
Přihláška ke stažení
Přihlášky můžete podat do 2. 11. 2019 nebo do naplnění kapacity. Po stažení přihlášku vyplňte a zašlete s doklady o ukončeném vzdělání na adresu:
Lékařská fakulta OU
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Ivana Cholevova
Syllabova 19
703 00 Ostrava.
Přijímací řízení:ANO, přijímací pohovor, jež prověří požadované znalosti z vytčených oborů (budete pozváni písemně)
Uzávěrka přihlášek:2. listopadu 2019
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.,
JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.,
doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.,
Ing. Jan Aufart,
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,
MUDr. Petr Handlos, Ph.D.,
Ing. Vladimíra Gebauerová,
Mgr. Marek Nytra,
PhDr. Petr Matouch
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny kurzu:
Kurz probíhá jednou za 14 dnů v předem daných výukových blocích
Maximální kapacita kurzu 5 účastníků.