Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:HR-personální konzultant (dvousemestrální kurz)
Fakulta / organizační jednotka:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Cílová skupina:Program je určen všem zájemcům s ukončeným úplným SŠ vzděláním.
Doba trvání / hodinová dotace:dvousemestrální kurz
celkem 400 hodin, z toho 260 přímé výuky
Forma:kombinované
Organizace studia:bloková výuka 2krát měsíčně (zpravidla v pátek od 12 hodin)
Garantující odborná katedra:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Pedagogický poradce:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Anotace:Cílem programu je seznámení se základy HR v návaznosti na strategie a řízení organizace. Program probíhá ve dvou semestrech a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace), Praxe HR a závěrečné prezentace v podmínkách simulujících podnikatelský záměr či výběrový pohovor na pracovní pozici či výběrový pohovor na pracovní pozici. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj. část výuky je realizována distančně – samostudiem z připravených studijních materiálů a videosekvencí, část výuky probíhá prezenčně formou společné blokové výuky v prostorách FF OU; vybrané bloky se konají přímo u zaměstnavatelů. Praxe je realizována individuálně od konce prvního semestru. Závěrečné prezentace se uskuteční před komisí složenou z pedagogů OU a personalistů a HR specialistů firem a institucí působících nejen v Moravskoslezském kraji. Po ukončení všech součástí modulu získá úspěšný absolvent profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“.
Způsob ukončení studia:Program je zakončen závěrečnou zkouškou, která sestává ze závěrečné skupinové prezentace a obhajoby projektu.
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:ukončené úplné středoškolské vzdělání
Kontakt / další informace:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
Vyučující:Vysokoškolští učitelé FF OU s dlouholetou zkušeností v problematice HR:,
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA,
PhDr. Marek Schneider, Ph.D.,
externisté
Plán studia / rámcový harmonogram:Organizační kultura (ZS)
Personální procesy související se strategií a řízením organizace (ZS)
Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry (LS)
Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace (LS)
Praxe HR (ZS/LS)
Ukončení modulu (LS)
Další informace:Aktuálně je modul nabízen pouze pro studenty OU.