Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium českého jazyka a o studium na VŠ v ČR
Doba trvání / hodinová dotace:srpen–září (celkem 80 hodin / kurz)
Cena:bez ubytování 26 200 Kč
s ubytováním 36 500 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:4 hodiny / denně (20 hodin / týdně) + přednášky, filmové projekce
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Pedagogický poradce:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Anotace:Letní škola českého jazyka nabídne výuku českého jazyka pro cizince. Lekce se zaměřují na praktický jazyk a rozvíjení komunikačních dovedností studentů. Část výuky je vyhrazena přednáškám o češtině, českých reáliích, české kultuře a historii a rovněž filmovým projekcím.

Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Způsob ukončení studia:písemná a ústní zkouška: úroveň A2 (dle SERR)
Výstupní doklad:Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání;
zájemce je v den podání přihlášky v posledním ročníku střední školy
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou.
Přijímací řízení:Kurz bude realizován při minimálním počtu 6 studentů (max. počet přijatých 12; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Uzávěrka přihlášek:30. června
Kontakt / další informace:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod
Další informace:Information in English