Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium českého jazyka a o studium na VŠ v ČR
Doba trvání / hodinová dotace:srpen–září (celkem 80 hodin / kurz)
Cena:26 200,- Kč bez ubytování / 36 500,- Kč s ubytováním
Forma:prezenční
Organizace studia:4 hodiny / denně (20 hodin / týdně) + přednášky, filmové projekce
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Anotace:Letní škola češtiny v Ostravě nabídne ve 21 dnech dopolední výuku českého jazyka pro cizince. Lekce se zaměřují na praktický jazyk a rozvíjení komunikačních dovedností studentů. Odpoledne jsou vyhrazena přednáškám o češtině, českých reáliích, české kultuře a historii a rovněž filmovým projekcím.
Absolvent kurzu češtiny může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně A2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Způsob ukončení studia:písemná a ústní zkouška: úroveň A2 (dle SERR)
Výstupní doklad:Po závěrečné zkoušce účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu s hodnocením výsledku zkoušky podle Evropského referenčního rámce.
Předpoklady pro přijetí:ukončené středoškolské vzdělání;
zájemce je v den podání přihlášky v posledním ročníku střední školy
Přihlášky:online forma (registrace ke studiu)
Přijímací řízení:Kurz bude realizován při minimálním počtu 6 studentů (max. počet přijatých 12; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Uzávěrka přihlášek:31. května
Kontakt / další informace:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod
Další informace:Information in English