Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o studium českého jazyka a o studium na VŠ v ČR
Doba trvání / hodinová dotace:červenec / celkem 60 hodin
Cena:bez ubytování 21 400 Kč
s ubytováním 26 600 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:2 hodin / denně praktická výuka (14 hodin / týdně) + odborné přednášky
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Pedagogický poradce:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Anotace:Letní škola Ostrava – most mezi národy a kulturami je bohemistická letní škola. Poznáte blíže český jazyk a literaturu, ale také ostravský region, jehož kulturu a historii formoval vliv různých národností (česká, německá, polská, židovská). Program letní školy se sestává nejen z přednášek a seminářů, ale během různých exkurzí se také podíváte na různá místa v Ostravě a okolí.

Uchazeč musí mít znalost češtiny minimálně na úrovni B1 dle CEFR.
Způsob ukončení studia:písemná a ústní zkouška: úroveň B1 (dle SERR)
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:ukončené úplné středoškolské vzdělání
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou.
Přijímací řízení:Kurz bude realizován při minimálním počtu 6 studentů (max. počet přijatých 12; v případě vyššího počtu zájemců, rozhoduje datum podání přihlášky).
Uzávěrka přihlášek:30. června
Kontakt / další informace:Mgr. Zdeňka Žédková Suchá
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:interní a externí vysokoškolští učitelé (bohemisté) FF OU s dlouholetou zkušeností výuky cizinců za využití efektivních výukových metod
Další informace:Bližší informace