Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:S účastníky tohoto kurzu projdeme možné i reálně se vyskytující v podstatě krajní a neúplně obvyklé varianty průběhu počasí a relativně krátkodobých stavů atmosféry, které ale nicméně mívají obrovské dopady na život společnosti i jedinců samotných. Tyto extrémní projevy počasí jsou také zmiňovány v souvislosti s v podstatě neustále probíhající globální klimatickou změnou (např. zvyšování četnosti extrémů). Jejich předpověditelnost se stává stále důležitější s ohledem na zvyšující se zranitelnost společnosti a důvěru vkládanou do rozvíjejících se technických možností. Možnosti meteorologů nejsou v oblasti jejich předpovědi neomezené, což souvisí částečně také s tím, že rozpoznání neobvyklosti nějakého jevu nelze jednoduše a jednoznačně definovat (např. normální vs. nebezpečná/extrémní bouřka). Hranice/rozhraní extrémnosti projevů počasí bývají velmi „tenké“, někdy nepříliš zřetelné a složitost rozhodování bývá s ohledem na např. „převarování“ společnosti či jedince a tím zvýšení nedůvěry o to náročnější a složitější. V současnosti jsou systémy krizového řízení při živelných událostech nastaveny na možnosti především minimalizace následků a škod, role meteorologů je a měla by být ještě o něco posunuta směrem k jejich předcházení.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Roman Volný
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení se s projevy, důsledky a možnostmi předpověditelnosti tzv. extrémního počasí, např. v situacích s výraznými výkyvy teplot, výskytem intenzivních srážek (krátkodobých i déletrvajících) způsobujících rychlou odtokovou reakci v zasažené krajině, silného větru (zejména vichřice a orkány v podmínkách střední Evropy), silných bouří provázených i devastujícím krupobitím či např. výskytem tornád. Tyto nebezpečné projevy počasí jsou s ohledem na obrovský potenciál způsobených škod lidské společnosti (jak materiálních, tak bohužel i v obětech na lidských životech) jednou z největších současných výzev většiny předpovědních služeb v návaznosti na potřeby krizového řízení při živelných situacích nejen u nás, ale i např. v širší Evropě.