Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Geoinformační technologie
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:V první teoretické části kurzu proběhne představení v současné době často používaných geoinformačních technologií. Účastníci budou seznámeni s principem zobrazování objektů z reálného světa v geografických informačních systémech, s jeho výhodami, s různými druhy leteckých a družicových snímků, a také s konkrétním využitím geoinformačních technologií ve vybraných oblastech. Rovněž budou prezentovány vybrané mapové servery, které mohou být využity v běžném životě. Ve druhé praktické části kurzu si účastníci si budou moct vyzkoušet práci v softwaru pro geografické informační systémy. Naučí se vytvořit si vlastní mapu. Rovněž si vyzkouší práci s leteckými snímky a s digitálními modely terénu.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Renata Popelková, Ph.D.,
RNDr. Martin Adamec, Ph.D.,
RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s principem zobrazování objektů z reálného světa v geografických informačních systémech.