Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Moderní vývoj moderních aplikací
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Studenti se seznámí s principy současných mobilních operačních systémů, jejich charakteristikami a způsobem programování mobilních aplikací. Kurz je zaměřen na základní informace o vývoji aplikací pro systémy Android a iOS. Studenti se naučí pracovat s vývojovými nástroji Android Studio a Xcode. Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně vytvořit jednoduchou mobilní aplikaci.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Cílem kurzu je seznámit učitele s moderním vývojem mobilních aplikací a ukázat jim možnosti jejich využití v rámci vzdělávacího procesu.