Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Zájemci o získání profesní kvalifikace
Doba trvání / hodinová dotace:163 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:Prezenční - situační a simulační metody; Bloková praxe bude probíhat ve fakultních mateřských školách.
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 70900 Ostrava
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Jana Navrátilová
Anotace:Po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – kód dle NSK 69-017-M. Na kurz navazuje ověření kompetencí a dovedností u autorizované osoby: Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace.
Způsob ukončení studia:Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Výstupní doklad:Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Předpoklady pro přijetí:Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výslovnost bez logopedických vad
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky V průběhu září obdrží přihlášení uchazeči informace o zahájení kurzu a o úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:Průběžně, do naplnění kursu.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na emailovou adresu: .
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf