Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:U3V - Relaxační výtvarné činnosti
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod), max. počet ve skupině 15
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 96 hodin
Cena:2400,- / rok
Forma:prezenční
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory
Garantující odborná katedra:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Milan Cieslar, PhD.,
Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.
Anotace:Výtvarný ateliér je zaměřen aktivní výtvarné činnosti relaxačního a experimentálního charakteru. Frekventanti nemusejí mít žádné zkušenosti s výtvarnou tvorbou. V jednotlivých lekcích budou tvořivě variovat výtvarné činnosti, jejichž hlavním cílem není vznik artefaktu, ale především pozitivní emoční bilance studentů. Posluchači nabudou nejen informace a jisté dovednosti, ale budou dle zájmu seznámeni také s uměleckými kontexty realizovaných činností. V kurzu je kladen důraz na individuální přístup k posluchačům. Celý kurz je otevřen k individuálním domluvám s frekventanty.
Způsob ukončení studia:Certifikát po absolvování cyklů I. a II.
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU
Uzávěrka přihlášek:31. května daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek,
PaedDr. Tomáš Bouda
Způsob platby:převodem z účtu (popřípadě složenkou); platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:viz Základní informace
viz Seznam kurzů