Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Odborné semináře
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Odborná i neodborná veřejnost
Doba trvání / hodinová dotace:Jeden den / 3 hodiny
Cena:500 Kč veřejnost / zdarma studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Forma:prezenční
Organizace studia:Jednodenní semináře na témata civilizačních nemocí a příbuzná témata.
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
Anotace:Dle tématu semináře bude obsah jednotlivých seminářů průběžně aktualizován a bude dostupný v pozvánce na konkrétní akci.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování semináře
Přihlášky:Elektronickou formou, přes portál OU a Registraci konferenčních akcí.
Aktuálně není otevřeno žádné přihlašování.
Uzávěrka přihlášek:Aktuálně není otevřeno žádné přihlašování.
Kontakt / další informace:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Způsob platby:Bezhotovostně bankovním převodem, pokyny k platbě obdržíte emailem po elektronické registraci na vybraný seminář.
Plán studia / rámcový harmonogram:Zpravidla 3-4 odborné přednášky na témata civilizačních nemocí a příbuzná témata. Konkrétní názvy přednášek budou aktualizovány a dostupné společně s letákem dané akce.
Další informace:Místo konání – přednášková místnost LF OU, budova ZY
Fotogalerie z proběhlých akcí