Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I (webinář)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:učitelé německého jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:8 hodin (cyklus 4 seminářů)
Kurz je plánován na pondělní podvečery od konce listopadu daného kalendářního roku.
Cena:1900,-Kč (při 12 účastnících)
Forma:webinář
Organizace studia:Vzdělávací program bude uskutečňován formou distančního vzdělávání, a to tzv. synchronní formou (ve formě webináře). Webinář bude probíhat na platformě MS Teams. Pro účastníky semináře bude každá výuková jednotka (2 hodiny) přístupná po dobu dalších dvou týdnů, takže jim bude umožněno opětovné zhlédnutí.
Číslo akreditace:č. j. MSMT-7447/2021-4
Garantující odborná katedra:Katedra germanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Anotace:Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na vývojové tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:Předpokladem je znalost německého jazyka.
Přihlášky:od 15. března do 30. září. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska
Kontakt / další informace:Stanislava Majcherová
Vyučující:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.,
PhDr. Irena Šebestová, CSc.,
Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia ikona pdf 0,20 MB