Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro učitele německého jazyka I
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:učitelé německého jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:8 hodin (cyklus 4 seminářů)
Cena:12 účastníků 2 800 Kč
10 účastníků 3 300 Kč
8 účastníků 4 100 Kč
6 účastníků 5 500 Kč
Variabilní symbol: 257420
Forma:prezenční (cyklus 4 seminářů)
Organizace studia:Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 4 x 2 h, tedy 8 hodin přímé výuky. Semináře budou realizovány ve dvou termínech (pracovních dnech) vždy s dotací čtyř hodin přímé výuky, a sice od 14:10-15:40 a 15:50-17:20.
Číslo akreditace:MSMT- 14458/2017-1-689
Garantující odborná katedra:Katedra germanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Anotace:Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na vývojové tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:Předpokladem je znalost německého jazyka.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra germanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:20. srpna 2020
Kontakt / další informace:Stanislava Majcherová
Vyučující:PhDr. Irena Šebestová, CSc.,
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,
Mgr. Milan Pišl, Ph.D.,
Kai Witzlack-Makarevich, M.A.
Plán studia / rámcový harmonogram:Mluvená němčina, Kreativní práce s literárními texty ve výuce NJ, Nová média ve výuce NJ, Vývojové tendence v současné němčině. Studijní program proběhne v období březen – květen 2021.