Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
Fakulta / organizační jednotka:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:Zájemci o problematiku výživy dětí. Zaměstnance školních jídelen (Jesle, MŠ a ZŠ, SŠ), ostatní zaměstnance zmíněných typů školních zařízení. Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let.
Doba trvání / hodinová dotace:Kurz zahrnuje přednášky zaměřené na výživu, dietní výživu dětí, stravování dětí ve školním stravování a prakticky zaměřené bloky přípravy pokrmů a vybraných dietních pokrmů pro děti. Účastníci, kteří absolvují celý kurz v rozsahu 25 hodin (není omezeno časově, je možné absolvovat po celou dobu nabídky kurzu), získají OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu. Zájemci o vybraná témata se mohou přihlásit na libovolný počet témat, po absolvování získají POTVRZENÍ o absolvování semináře. Teoretické přednášky jsou v rozsahu 3 vyučovacích hodin, praktická cvičení v rozsahu 4 vyučovacích hodin.
Cena:Absolvování celého kurzu 4 600,- Kč/1 osoba s DPH (Při přihlášení 5 a více osob za organizaci sleva 500 Kč / 1 osoba s DPH.)

Cena při výběru pouze vybraných témat:
Přednáška (3 hodiny) = 400Kč/1 osoba s DPH
Cvičení/praxe (4 hodiny) = 850 Kč/1 osoba s DPH (zahrnuje náklady na potraviny)
Organizace studia:Pátek/pondělí 15:00 - 18.00 (přednášky).
Pátek/pondělí 15:00 - 19.00 (cvičení/praxe).
Termíny zájemce volí na základě telefonické, emailové či osobní dohody s kontaktními osobami uvedenými v řádku „Kontakt/další informace“.

Téma 1: Výživa dětí od 1. roku do 18 let (přednáška)
Téma 2: Spotřební koš (cvičení)
Téma 3: Potravinové alergie a intolerance (přednáška)
Téma 4: Bezlepková a bezlaktózová dieta (praktický blok)
Téma 5: Diabetická a šetřící strava (praktický blok)
Téma 6: Pokrmy a příprava stravy pro děti od 1 do 3 let
(praktický blok)
Téma 7: Fyziologie výživy, DM u dětí, poruchy výživy, děti
a pohybová aktivita (přednáška)
Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Anotace:Absolvent kurzu se orientuje v nových poznatcích při praktickém plánování vyvážených jídelníčků dle Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši z roku 2015 a 2016. Dokonale zvládá jídelníčky pestré a respektující doporučené denní dávky pro děti v rámci předškolního a školního stravování. Dále je proškolen (teoreticky i prakticky) v oblasti dietního stravování (diabetická dieta, šetřící dieta, strava při celiakii a u potravinových alergií) v podmínkách školního stravování. Poznatky jsou přednášeny v souladu s platnou legislativou, vztahující se na školní stravování. Uplatnění absolventů spočívá ve zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí v oblasti teorie a praxe dietního stravování a výživy dětí od 1 roku věku.
Výstupní doklad:OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu (podmínkou získání je absolvování všech témat kurzu včetně praktických cvičení), nebo POTVRZENÍ o absolvování pouze vybraných témat
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let a zaslání vyplněné přihlášky v tištěné podobě (viz příloha č. 2 nebo č. 2-1 dle Vašeho výběru). Vyplněné přihlášky zasílejte na  nebo poštou na adresu:
Bc. Zuzana Ritzová
Ostravská univerzita
Syllabová 19
Ostrava – Zábřeh
703 00
Přihlášky:ANO
PŘIHLÁŠKA k účasti na kurzu CŽV s OSVĚDČENÍM
PŘIHLÁŠKA k účasti na vybrané přednášce nebo praktickém kurzu bez OSVĚDČENÍ
Uzávěrka přihlášek:1. kurz leden – červen 2018 / přihlášky uzavřeny
2. kurz září – prosinec 2018 / přihlášky přijímáme do 30.9.2018.
Kontakt / další informace:Bc. Zuzana Ritzová,
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
Způsob platby:Převodem na účet (předem, na základě podpisu předem sjednané smlouvy, ve které budou uvedeny platební údaje)
Plán studia / rámcový harmonogram:Leden 2017 - prosinec 2018
Další informace:Příloha č.2 - PŘIHLÁŠKA k účasti na kurzu celoživotního vzdělávání s OSVĚDČENÍM
Příloha č.2-1 - PŘIHLÁŠKA k účasti na vybrané přednášce nebo praktickém kurzu bez OSVĚDČENÍ
Příloha č.3 - Mapa
Příloha č.4 - Osvědčení - vzor
Příloha č.5 - Potvrzení - vzor


Podrobnosti o kurzu
Fotogalerie