Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Seminář o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Učitelé středních a základních škol.
Doba trvání / hodinová dotace:8 hodin.
Forma:prezenční
Číslo akreditace:MSMT-39745/2020-2-894
Garantující odborná katedra:Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Anotace:Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol je jednodenní vzdělávací akce s mnohaletou tradicí. Hlavní náplní Semináře jsou odborné přednášky cílené na doplnění znalostí učitelů matematiky a získávání námětů na inovaci v jejich učitelské praxi se zaměřením na rozvíjení praktických dovedností, nové moderní technologie ve vzdělávání, nové přístupy, metody a pohledy. Účastníci jsou taktéž seznamováni s novými učebnicemi, učebními pomůckami, jsou jim představovány soutěže pro matematické talenty i další vhodné akce a aktivity v oblasti matematiky určené pro žáky středních a základních škol. Přednášející jsou významní odborníci z celé České republiky.
Výstupní doklad:Osvědčení.