Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:vedoucí pedagogičtí pracovníci a pedagogičtí pracovníci
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 4 moduly/ 130 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava, sobota (co 14 dnů)
Garantující odborná katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Tomáš Bouda
Pedagogický poradce:PaedDr. Tomáš Bouda
Anotace:Cílem zákonem vyžadovaného kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je připravit účastníky studia na zvládnutí počátečního období výkonu funkce ředitele školy (vedoucího pracovníka školy a školského zařízení), tj. převzetí funkce a její výkon v adaptačním období do rozvinutí manažerských kompetencí vlivem praxe a dalšího profesního vzdělávání. Obsahem vzdělávání jsou standardem předepsaná témata: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu.
Způsob ukončení studia:Závěrečná komisionální zkouška, jejímž obsahem je obhajoba závěrečné práce a prokázání znalostí z absolvovaných modulů.
Výstupní doklad:Osvědčení
Předpoklady pro přijetí:kvalifikovaný pedagogický pracovník, viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Přihlášky:e-přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za přijímací řízení a doručených dokladů: podepsaná zkrácená verze el. přihlášky + úředně ověřená kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Tyto dokumenty je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:Zájemci o studium budou zařazováni do programu až do naplnění jeho kapacity. Platí, že přihlášky budou vyřizovány podle času přijetí.
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu (do poznámky je nutné uvést jméno studenta)
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,00 MB