Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Studium pro poskytovatele dětské skupiny a pečující osoby
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou poskytovatelé služby a pečující osoby, viz § 3 a § 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr / 50 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:prezenční
Organizace studia:Učebny PdF Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, středa od 14:10 vždy 3 hodinové lekce
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Alexandra Tomášová
Pedagogický poradce:Mgr. Alexandra Tomášová
Anotace:Kurz připravuje zájemce k provozování a péči o děti v dětské skupině za účelem poskytování služby péče o dítě v „dětské skupině“. Cílem je seznámit studující v oblasti organizace dětské skupiny, v oblasti finančních nákladů spojených s provozem. Studujícím bude podán výklad k požadavkům na materiální, technické a hygienické podmínky. Obsah výuky bude také směřovat k výchově a péči o děti do 6 let.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné písemné práce
Výstupní doklad:Osvědčení
Předpoklady pro přijetí:

Obecné předpoklady, které se požadují pro studium a také pro výkon v praxi jako „Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině“ jsou:

  • plná způsobilost k právním úkonům, plnoletost a svéprávnost;
  • trestní bezúhonnost;
  • zdravotní způsobilost;
  • prokazatelná znalost českého jazyka, v případě cizojazyčného zařízení odpovídající znalost cizího jazyka;
  • středoškolské vzdělání s maturitou.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky V průběhu září obdrží přihlášení uchazeči informace o zahájení kurzu a o úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na emailovou adresu: .
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf