Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium vybraného předmětu (především cizí jazyky)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cena:2400,-Kč za jeden semestr
Anotace:FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních předmětů. I mezi zájemci z řad široké veřejnosti se často objevuje zájem o studium vybraných předmětů (např. cizích jazyků). FF OU vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí studentů řádného studia možnost studovat vybraný předmět. Studium je možné pouze v případě, že nejsou naplněny kapacity studentů řádného studia. Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Kontakt / další informace:Mgr. Lucie Linhartová
Další informace:Výuka cizích jazyků na FF OU