Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Závratě - diagnostika a rehabilitace
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 28 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:

Cílem je připravit frekventanty kurzu na provádění účelné diagnostiky a fyzioterapie u závrativých stavů.

  • Seznámit s nejnovějšími metodami a postupy v diagnostice a léčbě nemocných s poruchami rovnováhy.
  • Frekventant kurzu porozumí, bude znát a bude umět interpretovat vyšetřovací metody poruch rovnováhy.
  • Důraz je kladen na orientaci v moderních objektivních vyšetřeních poruch rovnováhy a vysvětlení jejich významu pro topodiagnostiku léze a rehabilitaci.
  • Seznámit s klinickými stavy jednotlivých závrativých onemocnění, jejich specifikou a odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné se závratí.
  • Bude umět správně rozpoznat onemocnění a zvolit správný léčebný postup včetně rehabilitace s udržením psychosociální pohody a kvality života.
  • Frekventant kurzu bude umět určit stupně klinické závažnosti závrativých stavů.
  • Frekventant bude chápat souvislosti mezioborové spolupráce.
  • Frekventant bude schopen pracovat v mezioborovém týmu.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.,
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.,
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:17