Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zajištění vstupu do krevního oběhu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 21 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Cílem je připravit studenty oboru všeobecná sestra/porodní asistentka k zajištění vstupu do krevního oběhu. Seznámit s principy a postupy zajištění vstupu do krevního oběhu, ošetřování vstupů, hodnocení vzniku komplikací, včetně postupu léčby případných komplikací.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková,
PhDr. Dana Streitová
Další informace:bližší informace o školící akci ikona pdf
Počet kreditů do CŽV:13