Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Certifikovaný kurz - Zajištění vstupu do krevního oběhu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:všeobecná sestra, porodní asistentka
Doba trvání / hodinová dotace:35 hodin
Cena:4000,- Kč
Forma:prezenční
Číslo akreditace:41795/2021
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Kurz poskytuje základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění periferních žilních katetrů, technikách intraoseální aplikace léků.
Způsob ukončení studia:ústní zkouška + praktická zkouška
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Předpoklady pro přijetí:doklad o vzdělání Všeobecná sestra, Porodní asistentka
Přihlášky:elektronicky přes e-přihlášku ke studiu
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:26. května 2024
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová,
Ing. Darina Pyszková
Způsob platby:bezhotovostní / převodem
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
MUDr. Jan Divák, PhD.,
Kateřina Horáková,
Bc. Constantine,
Mgr. Nogolová,
Mgr. Pospíšilová
Další informace:leták soubor pdf 0,76 MB