Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 30 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:1. výukový den
08.20 - 09.05 Výuka praktických dovedností, didaktické metody
09.05 - 10.45 Anatomie a fyziologie oběhu a dýchání
10.50 - 12.25 Kompetence ZZ při KPR Skupina 1

2. výukový den
08.20 - 10.45 KPR- teorie
10.50 - 12.25 Kompetence ZZ při KPR Skupina 2

3. výukový den
08.20 - 12.25 Metodický nácvik KPR Skupina 1
13.20 - 16.35 Metodický nácvik KPR Skupina 2
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá:
  • zautomatizování sledu činností při zahájení a v průběhu neodkladné kardiopulmonální resuscitace
  • jistotu při samostatně prováděné kardiopulmonální resuscitaci s využitím kompetencí zdravotnického záchranáře
  • snížení podílů stresu zdravotníka při poskytování pomoci při selhání základních životních funkcí
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová,
MUDr. Petr Matouch,
MUDr. Jiří Bílek
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12