Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 24 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je získání základních i specializovaných informací pro provádění aferéz v režimu dárcovském i léčebném s důrazem na monitorování dárců / pacientů během výkonů a jejich praktické provedení.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:22