Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Informační systémy - studium vybraných předmětů
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Absolventi VŠ – bakalářské studium
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry
Cena:20 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 10 000,- Kč/akademický rok)
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry informatiky a počítačů.
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Pavel Smolka, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Eliška Treterová
Anotace:Studijní program obsahuje vybrané předměty navazujícího akreditovaného studijního programu Informační systémy – studijní obor Informatika. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek může být absolvent tohoto programu CŽV, v případě zájmu, přijat do řádného studia. Podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění může být absolventům programů CŽV v případě, že se stanou řádnými studenty, uznána výuka v rámci programů CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Výstupní doklad:Absolventi získají osvědčení o absolvování.
Uzávěrka přihlášek:v ZS 2017/2018 není studium nabízeno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:Převodem z účtu, faktura.
Vyučující:Pracovníci katedry informatiky a počítačů PřF OU